Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất hôm nay – Cập nhật BXH 24/7

 

Ông Nguyễn Phương Đông, Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh Cà Mau phát biểu tại cuộc giám sát về tình hình hoạt động của các Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao cấp huyện.

Nhìn chung, sau khi sáp nhập, các trung tâm đã đạt được một số kết quả tích cực, bộ máy hành chính được tinh gọn, giảm đầu mối. Các trung tâm được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền cấp huyện; sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của sở, ngành cấp tỉnh có liên quan. Hoạt động chuyên môn từng bước đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, nhiều hạn chế, khó khăn cần tháo gỡ sau sáp nhập được đại diện các trung tâm kiến nghị đến đoàn giám sát. Trong đó, về tổ chức, bộ máy và hoạt động chuyên môn, theo đánh giá của một số đơn vị là sau sáp nhập đến nay còn khó khăn cho hoạt động của đơn vị. Cơ cấu tổ chức, biên chế của một số đơn vị chưa đảm bảo theo số lượng được phê duyệt, gây khó khăn trong bố trí việc làm, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động. Có sự chồng chéo về nhiệm vụ chức năng của Trung tâm với phòng Văn hoá – Thông tin.

Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao huyện Trần Văn Thời là 1 trong số ít những nơi sớm ổn định tổ chức, hoạt động hiệu quả.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hầu hết các đơn vị đều có từ 2-3 trụ sở làm việc trở lên, gây khó khăn cho hoạt động, điều hành. Một số trụ sở xuống cấp, lạc hậu, chưa đảm bảo hoạt động. Kinh phí phân bổ cho sự nghiệp văn hoá, thể thao, truyền thanh còn thấp so với yêu cầu nhiệm vụ thực tế. Kinh phí phân bổ cho từng đơn vị có sự khác nhau, một số nguồn chưa được phân bổ, một số nơi chưa đảm bảo hoạt động của đơn vị.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc làm việc, ông Nguyễn Phương Đông, Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh Cà Mau chia sẻ những khó khăn của các đơn vị sau khi thực hiện việc sáp nhập. Tuy nhiên, cần nhận thức một cách nhất quán là chủ trương sáp nhập các trung tâm là cần thiết, phù hợp. Mục tiêu của cuộc giám sát là nhìn nhận thẳng vào những khó khăn, phân tích đúng, trúng nguyên nhân và có giải pháp khắc phục hữu hiệu. Với chức trách, nhiệm vụ, đoàn giám sát sẽ có báo cáo cụ thể về nội dung giám sát này đến Thường trực HĐND, UBND tỉnh Cà Mau và đến từng địa phương, trong đó có cả những đề xuất giải pháp, công tác hậu kiểm giám sát. Mục tiêu là phải củng cố hơn nữa tổ chức, hoạt động và đóng góp của các trung tâm vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phươnghttps://www.baocamau.com.vn/van-hoa/.

Quốc Rin

© Copyright 2023 | Nhà cái tặng tiền . All Rights Reserved | Email:[email protected]