Cách chơi xì dách online đánh bài thắng lớn

 

Ảnh minh họa (nguồn Internet).

Theo đó, Thông tư áp dụng đối với các công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đối tượng tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán, đại lý xổ số tự chọn số điện toán và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

Thông tư nêu rõ các sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán gồm các nhóm sản phẩm như: Xổ số tự chọn số theo ma trận; xổ số tự chọn số theo dãy số; xổ số tự chọn số quay số nhanh; sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán khác theo quyết định của Bộ Tài chính.

Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán phải là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam; là người từ đủ 18 tuổi trở lên; không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Người tham gia dự thưởng có trách nhiệm tuân thủ Thể lệ tham gia dự thưởng và các quy định có liên quan tại Thông tư. Khi trúng thưởng người tham gia dự thưởng phải xuất trình vé xổ số trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo quy định để làm thủ tục lĩnh thưởng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Các phương thức trả thưởng bao gồm: Trả thưởng cố định; phương thức trả thưởng biến đổi theo doanh thu; kết hợp cả hai phương thức trả thưởng.

Về trả thưởng và quản lý vé trúng thưởng, Thông tư quy định, thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán. Quá thời hạn quy định, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Việc trả thưởng được thực hiện tại trụ sở chính, chi nhánh, cửa hàng của Công ty xổ số điện toán và các đại lý xổ số tự chọn số điện toán được ủy quyền; thời gian thanh toán vé trúng thưởng của công ty xổ số điện toán với người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng; đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, Thông tư cũng nêu rõ, đại lý xổ số tự chọn số điện toán là tổ chức hoặc cá nhân ký hợp đồng với công ty xổ số điện toán để thực hiện tiêu thụ vé và trả thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng. Đại lý xổ số điện toán được ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân để thực hiện tiêu thụ vé xổ số điện toán theo hình thức bán đúng giá và hưởng thù lao từ nguồn hoa hồng đại lý. Đại lý xổ số điện toán có trách nhiệm thông báo cho công ty xổ số điện toán các tổ chức, cá nhân ký hợp đồng tiêu thụ vé xổ số điện toán để phục vụ công tác quản lý thuế.…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.

* Xem chi tiết Thông tư tại đâyhttps://doanhnghiep.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/xvhKq8xN5Qb2/content/.

© Copyright 2023 | Nhà cái tặng tiền . All Rights Reserved | Email:[email protected]