chơi lô tô online với bạn bè trên máy tính Yo88

 

1.
Phương
thức T/T trả trước (trả tiền trước, giao hàng sau)

(1)
Người bán và người mua ký hợp đồng thương mại

(2)
Người mua đến ngân hàng thương mại đóng
tiền, nộp đơn xin mua ngoại tệ, thực hiện lệnh chuyển tiền cho người bán

(3)
Ngân hàng thương mại chuyển tiền tới
ngân hàng người bán

(4)
Ngân hàng người bán báo có cho người bán

(5)
Người bán giao hàng cho người mua

(6)
Người bán thông báo giao hàng cho người
mua

(7)
Người bán gửi chứng từ cho người mua.

Nhận
xét: Người mua phải trả tiền trước cho người bán rủi ro cho người mua

2.
Phương
thức T/T trả sau (sau khi giao hàng, gửi chứng từ)

(1)
Người bán và người mua ký hợp đồng
thương mại

(2)
Người bán giao hàng cho người mua

(3)
Người bán thông báo giao hàng cho người
mua

(4)
Người bán gửi chứng từ cho người mua

(5)
Người mua đến ngân hàng thương mại nộp
tiền, nộp đơn xin mua ngoại tệ, thực hiện lệnh chuyển tiền cho người bán

(6)
Ngân hàng thương mại chuyển tiền tới ngân hàng người bán

(7)
Ngân
hàng người bán báo có cho người bán

Nhận xét: Phương thức
này rất rủi ro cho người bán. Thường chỉ áp dụng cho các lô hàng giá trị nhỏ,
khách hàng quen thuộc, đã có uy tín với người bán.

3.
T/T
đặt cọc trước một phần, phần còn lại trả sau khi giao hàng và trước khi gửi chứng
từ

(1)
Người bán và người mua ký hợp đồng
thương mại

(2)
Người mua lên ngân hàng thương mại nộp tiền ký quỹ (deposite), đơn
mua ngoại tệ, lệnh chuyển tiền đặt cọc
cho người bán

(3)
Ngân hàng thương mại chuyển tiền cọc tới
ngân hàng người bán

(4)
Ngân hàng người bán báo có cho người bán

(5)
Người bán giao hàng cho người mua

(6)
Người bán thông báo giao hàng cho người mua

(8)
Người mua đến ngân hàng thương mại nộp tiền còn lại, nộp đơn xin mua
ngoại tệ và thực hiện lệnh chuyển số tiền còn lại cho người bán

(7)
Ngân hàng người mua chuyển tiền tới ngân
hàng người bán

(8)
Ngân hàng người bán báo có cho người bán

(9)
Người bán gửi chứng từ cho người
mua

Nhận
xét :Nếu tiền cọc đủ lớn thì người
bán vẫn an toàn trong thanh toán

4.
T/T đặt cọc một phần, phần còn lại trả sau khi
giao hàng và gửi chứng từ

(1) Người
bán và người mua ký hợp đồng thương mại

(2) Người
mua đến ngân hàng thương mại nộp tiền ký quỹ (deposite), nộp đơn mua ngoại tệ, thực hiện lệnh chuyển tiền đặt cọc cho người bán

(3) Ngân hàng người mua chuyển tiền cọc tới ngân
hàng người bán

(4) Ngân hàng người bán báo có cho người bán

(5) Người bán giao hàng cho người mua

(6) Người bán thông báo giao hàng cho người
mua

(7) Người bán gửi chứng từ cho ngân
hàng người mua

(8) Người mua đến ngân hàng người mua nộp số tiền còn lại và
nộp lệnh chuyển số tiền
còn lại cho người bán

(9) Ngân hàng người mua chuyển tiền tới ngân
hàng người bán

(10) Ngân hàng người bán báo có cho
người bán

Nhận xét: Người bán chịu rủi ro nếu người mua không thanh toán phần còn lại

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết:Điều khoản hàng hóa trong Hợp đồng Thương mại Quốc tếĐiều khoản Chất lượng hàng hóa trong Hợp đồng Thương mại Quốc tếĐiều khoản Giao hàng trong hợp đồng Thương mại Quốc tếĐiều khoản Số lượng hàng hóa trong hợp đồng Thương mại Quốc tếĐiều khoản Giá cả hàng hóa trong Hợp đồng Thương mại Quốc tếĐiều khoản thanh toán trong hợp đồng Thương mại Quốc tếĐiều khoản bảo hành trong hợp đồng Thương mại Quốc tếHợp đồng mua bán hàng hóa quốc tếPhương thức tín dụng chứng từ

© Copyright 2023 | Nhà cái tặng tiền . All Rights Reserved | Email:[email protected]