kq cup c1 hôm nay

 

LTS: Từ ngày 3 – 6.7 vừa qua, Đoàn khảo sát của Ủy ban Đối ngoại tiến hành khảo sát thực tế, làm việc với các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định về việc thực hiện chính sách, pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Chuyến khảo sát nhằm giúp các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội có thêm thông tin, cơ sở thực tiễn về tình hình thực hiện các biện pháp khắc phục “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam; nghe đề xuất, kiến nghị của địa phương, cơ sở đối với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương nhằm thực thi và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn cao của châu Âu cũng như thế giới về khai thác thủy sản.

Bắt đầu từ số hôm nay, Báo Đại biểu Nhân dân giới thiệu loạt bài “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về khắc phục “thẻ vàng” IUU của EC”.

© Copyright 2023 | Nhà cái tặng tiền . All Rights Reserved | Email:[email protected]