Lincoln–Liverpool – KUBET | Trang chủ hỗ trợ và đăng ký chính thức KU BET

 

>> Tuổi trẻ Cát Thịnh xung kích vì cộng đồng

Đảng ủy, chính quyền xã Cát Thịnh chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, các thôn trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước nhất là đẩy mạnh các nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Việc làm đó nhằm đưa văn hóa đến từng hộ gia đình, địa bàn dân cư, công sở, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, thôn, bản, làm cho văn hóa gắn chặt với đời sống hằng ngày, thấm sâu vào từng gia đình, từng cá nhân mà trọng tâm là kiên quyết đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng đời sống, môi trường văn hóa lành mạnh, đảm bảo các yếu tố phát triển bền vững.

Đồng thời, bám sát tiêu chuẩn gia đình, thôn, bản văn hóa để tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký thực hiện; xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước phù hợp với tình hình phát triển của địa phương.

Trong đó, các thôn chủ động lựa chọn, triển khai nội dung thi đua, tập trung vào những vấn đề thực tiễn như: xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng các tuyến đường tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp; giúp nhau xây dựng mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Các tổ chức đoàn thể vào cuộc tập hợp đoàn viên, hội viên xây dựng phong trào sâu rộng, từng bước đi vào cuộc sống. Nhờ đó, đa số các gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa theo các quy ước, hương ước của địa phương.

Bên cạnh đó, xã Cát Thịnh quan tâm đầu tư, tổ chức nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển. Hàng năm, vào các ngày lễ, tết hay các sự kiện của đất nước, của địa phương, xã đều tổ chức các đợt giao lưu văn nghệ, các giải thi đấu thể thao như bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông giao lưu giữa các thôn trên địa bàn, tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân.

Chị Trịnh Thị Giang, thôn Ba Khe chia sẻ: “Tôi thấy mỗi dịp chính quyền xã hay thôn tổ chức các giải thể thao nhân dân rất hồ hởi đăng ký tham gia thi đấu, cổ vũ. Đây là dịp để người dân chúng tôi rèn luyện sức khỏe, giao lưu, gặp gỡ, tăng tình đoàn kết”.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi đã góp phần quan trọng giúp đẩy lùi tệ nạn xã hội, khích lệ nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Năm 2022, xã Cát Thịnh có tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người; có trên 1.500 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; trên 1.220 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình hạnh phúc; duy trì giữ vững 11 làng văn hóa; 6 thôn được cấp huyện công nhận là thôn, bản hạnh phúc.

Ông Phạm Văn Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy xã Cát Thịnh cho biết: Để góp phần nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa, tinh thần, thể dục thể thao cho nhân dân, thời gian tới, xã tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; tăng cường đầu tư thiết chế văn hóa, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người dân.

“Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia văn hóa, văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao tạo sức lan tỏa mạnh mẽ khắp các địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, góp phần kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và đẩy lùi tệ nạn xã hội” – ông Tiến nói.

Lê Thương

© Copyright 2023 | Nhà cái tặng tiền . All Rights Reserved | Email:[email protected]