Link Vào QQ8788 Mobile Mới Nhất 2023

 

* Về việc nhập khẩu và lưu hành máy trò chơi điện tử:

– Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (thay thế Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ), việc nhập khẩu các loại máy trò chơi điện tử thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc nhập khẩu máy trò chơi điện tử cần phải có ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu. Cụ thể như sau:

a) Điều kiện nhập khẩu:

– Thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh trò chơi điện tử, vui chơi giải trí hoặc các ngành nghề kinh doanh phù hợp;

– Thương nhân phải tự bảo đảm các điều kiện đối với máy, thiết bị nhập khẩu:

+ Là máy, thiết bị mới 100%, bảo đảm chất lượng về âm thanh, hình ảnh, hình thức phù hợp với thẩm mỹ của người Việt Nam;

+ Hồ sơ (catalogue) ghi rõ các tính năng, kiểu dáng, nội dung, chương trình cài đặt và mô tả cách thức chơi, trả thưởng của máy, thiết bị xin nhập khẩu;

+ Chương trình được cài đặt phải có nội dung vui chơi giải trí lành mạnh và không vi phạm các quy định về cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam;

b) Hồ sơ đề nghị nhập khẩu: Thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Mục a Khoản 2 Điều này gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Vụ Kế hoạch, Tài chính (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Hồ sơ gồm:

– Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân;

– Hồ sơ (catalogue) ghi rõ các tính năng, kiểu dáng, nội dung, chương trình cài đặt và mô tả cách thức chơi, trả thưởng của máy, thiết bị xin nhập khẩu;

– Văn bản đề nghị nhập khẩu của doanh nghiệp nêu rõ tên, chủng loại máy, thiết bị nhập khẩu, loại hình trò chơi điện tử và cách thức trả thưởng; số lượng, trị giá của từng mặt hàng;

Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét điều kiện nhập khẩu của doanh nghiệp theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh trò chơi điện tử, vui chơi giải trí hoặc có ngành nghề kinh doanh phù hợp và có văn bản trả lời kết quả cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện nhập khẩu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản trả lời
và nêu rõ lý do.

Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận cho doanh nghiệp đủ điều kiện được nhập khẩu máy trò chơi điện tử dành cho người nước ngoài (đồng thời gửi cơ quan hải quan để phối hợp, thực hiện quản lý nhà nước) là căn cứ để doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tại hải quan.

c) Sau khi máy, thiết bị nhập khẩu được thông quan, chương trình trò chơi điện tử cài đặt theo máy phải được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra nội dung và dán tem trước khi Thương nhân đưa vào kinh doanh, sử dụng.

* Thuế nhập khẩu:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu hiện hành ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính, các mặt hàng có mã HS trong nhóm 9504.30 “Máy trò chơi khác, hoạt động bằng đồng xu, tiền giấy, thẻ ngân hàng, xèng hoặc các loại tương tự, trừ các thiết bị dùng cho đường chạy bowling tự động.” có thuế suất thuế nhập khẩu là 20%.

– Với mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo Thông tư số 162/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính “về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN -Trung Quốc giai đoạn 2012-2014” thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định tại Biểu thuế này.

– Với mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Hàn Quốc, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo Thông tư số 163/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2012-2014 thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định tại Biểu thuế này.

– Với mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Nhật Bản, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo Thông tư số 20/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2012-2015 hoặc Thông tư số 21/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2012 – 2015, thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định tại các Biểu thuế này.

Về kiểm định nội dung hàng nhập khẩu:
Theo quy định tại Khoản 1 Mục II phần C thì Máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc thuộc nhóm 95.04 (mã số HS được chi tiết tại phụ lục như sau:

9504

10

00

– Trò chơi video dùng với máy vô tuyến truyền hình

9504

20

90

— Loại khác

9504

30

– Trò chơi khác, hoạt động bằng đồng xu, tiền giấy, xènghoặc các mặt hàng tương tự, trừ các thiết bị dùng cho đường chạy bowling tự động

9504

30

10

— Máy đánh bạc hoặc máy jackpot

9504

30

20

— Bàn dùng cho trong trò chơi bắn đạn, máy giật xèng hoặc và các loại tương tự

9504

30

90

— Loại khác

9504

40

00

– Cỗ bài

9504

90

– Loại khác

9504

90

30

— Thiết bị chơi bạc và đồ phụ trợ đi kèm

9504

90

90

— Loại khác

)
và Đồ chơi trẻ em thuộc nhóm 95.03 được phép nhập khẩu.
Khi nhập khẩu phải thực hiện theo nguyên tắc quản lý quy định tại Điểm 2.7 và 2.8 Khoản 2, cụ thể:
“2.7- Máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc:
– Đối tượng được phép nhập khẩu:
Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg ngày 27/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ.
– Máy – thiết bị nhập khẩu phải đảm bảo:
+ Là máy – thiết bị mới 100%, bảo đảm chất lượng về âm thanh, hình ảnh, hình thức phù hợp với thẩm mỹ của người Việt Nam.
+ Có đủ hồ sơ (catalogue) ghi rõ các tính năng, kiểu dáng, nội dung và chương trình cài đặt của máy, thiết bị xin nhập khẩu.
+ Chương trình được cài đặt phải có nội dung vui chơi giải trí lành mạnh và không vi phạm các quy định về cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam.
+ Nội dung chương trình trò chơi điện tử do Sở Văn hoá – Thông tin Sở tại thẩm định và phê duyệt theo mục III Thông tư số 08/2000/TT-BVHTT ngày 28/04/2000 của Bộ Văn hoá – Thông tin.
Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện nêu trên trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu tại hải quan.
2.8. Đồ chơi trẻ em:
– Đối tượng được phép nhập khẩu: Doanh nghiệp có chức năng kinh doanh phù hợp.
– Hàng hoá nhập khẩu phải đảm bảo mới 100%.
– Có nội dung, hình thức, kiểu dáng, tính năng sử dụng không có hại đến giáo dục nhân cách, không gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến sức khoẻ của trẻ em, không vi phạm các quy định về cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam.
Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện nêu trên trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu tại hải quan.”
Như vậy, nếu hàng hóa mà công ty bạn nhập khẩu là trò chơi, hoạt động bằng đồng xu, xèng,… thuộc nhóm 95.04 (phân nhóm 9504.30,…) thì phải được Sở Văn hóa- Thông tin (nay là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch) thẩm định nội dung theo quy định.
2. Về kiểm tra chất lượng:
Đồ chơi trẻ em nằm trong mục II “Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ” Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Do đó, khi nhập khẩu phải tuân thủ quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ “Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ”.
Đề nghị bạn đọc tham khảo, nếu còn chưa rõ thì mang hồ sơ hàng hóa tới các cơ quan có liên quan (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch,…) để được giải đáp cụ thể.
(Nguồn:customs.gov.vn)

© Copyright 2023 | Nhà cái tặng tiền . All Rights Reserved | Email:[email protected]