Lucky88 Cổng game cá cược tài xỉu chất chơi hiện nay

 

Đánh bạc (hay cờ bạc, bài bạc, trò đỏ đen) là việc chấp nhận được thua bằng tiền hay bằng một vật có giá trị dựa vào kết quả chưa rõ ràng của một sự kiện với một mục đích có thêm tiền bạc hoặc giá trị vật chất. Do vậy đánh bạc dựa trên 3 yếu tố: sự tính toán, cơ hội và phần thưởng. Tổ chức đánh bạc là chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, cưỡng bức, đe dọa người khác tham gia trò chơi có được thua bằng tiền hoặc tài sản dưới bất kỳ hình thức nào  Đơn tố cáo việc đánh bạc là mẫu đơn được lập ra để tố cáo về hành vi đánh bạc. Đơn tố cáo việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép được gửi đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi cá nhân, tổ chức phát hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép. Đơn tố cáo là căn cứ để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác minh, điều tra và xử lý kịp thời những hành vi trái pháp luật. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —–o0o—– …, ngày … tháng … năm … ĐƠN TỐ CÁO (V/v: Ông….. có hành vi đánh bạc/ tổ chức đánh bạc tại…….) Kính gửi: – Công an xã (phường, thị trấn)…… – Ông…….. – Trưởng công an xã…… – Căn cứ Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. (Hoặc: – Căn cứ Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.) Tên tôi là:…….. Sinh năm:……… Chứng minh nhân dân số:….. do CA….. cấp ngày…https://luatduonggia.vn/mau-don-to-cao-danh-bac-to-chuc-danh-bac-trai-phap-luat/…https://luatduonggia.vn/mau-don-to-cao-danh-bac-to-chuc-danh-bac-trai-phap-luat/…… Địa chỉ thường trú:…… Hiện đang cư trú tại:…… Số điện thoại liên hệ:…… (Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau: Công ty:……… Địa chỉ trụ sở:…… Giấy CNĐKDN số:…. Do Sở Kế hoạch và đầu tư…….. cấp ngày…/…https://luatduonggia.vn/mau-don-to-cao-danh-bac-to-chuc-danh-bac-trai-phap-luat/……. Hotline:….  Số Fax:…… Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà…….. Sinh năm:…… Chức vụ:…… Căn cứ đại diện:…… Chứng minh nhân dân số:….. do CA……….….. cấp ngày…https://luatduonggia.vn/mau-don-to-cao-danh-bac-to-chuc-danh-bac-trai-phap-luat/…https://luatduonggia.vn/mau-don-to-cao-danh-bac-to-chuc-danh-bac-trai-phap-luat/…… Địa chỉ thường trú:…… Hiện đang cư trú tại:…… Số điện thoại liên hệ:……… Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:…… (Trình bày về lý do bạn làm đơn) Căn cứ Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình quy định: “Điều 26. Hành vi đánh bạc trái phép …” Tôi nhận thấy rằng, hành vi của những đối tượng sau: 1https://luatduonggia.vn/mau-don-to-cao-danh-bac-to-chuc-danh-bac-trai-phap-luat/Ông:… Sinh năm:……… Chứng minh nhân dân số:…….. do CA…….. cấp ngày…https://luatduonggia.vn/mau-don-to-cao-danh-bac-to-chuc-danh-bac-trai-phap-luat/…https://luatduonggia.vn/mau-don-to-cao-danh-bac-to-chuc-danh-bac-trai-phap-luat/…… Địa chỉ thường trú:…… Hiện đang cư trú tại:…… Số điện thoại liên hệ:……… 2https://luatduonggia.vn/mau-don-to-cao-danh-bac-to-chuc-danh-bac-trai-phap-luat/Ông:……..  Sinh năm:……… Chứng minh nhân dân số:….. do CA……. cấp ngày…https://luatduonggia.vn/mau-don-to-cao-danh-bac-to-chuc-danh-bac-trai-phap-luat/…https://luatduonggia.vn/mau-don-to-cao-danh-bac-to-chuc-danh-bac-trai-phap-luat/…… Địa chỉ thường trú:…… Hiện đang cư trú tại:…… Số điện thoại liên hệ:…… 3https://luatduonggia.vn/mau-don-to-cao-danh-bac-to-chuc-danh-bac-trai-phap-luat/… (Liệt kê những người có hành vi đánh bạc trái phép) (Trường hợp bạn không nắm được tất cả những thông tin này, bạn chỉ cần trình bày những thông tin bạn biết) Là hành vi vi phạm pháp luật và phải bị xử phạt theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, tiến hành điều tra, xác minh và xử lý những đối tượng trên theo quy định của pháp luật. Tôi xin cam đoan những thông tin mà mình đã nêu trên là đúng sự thật. Tôi xin chân thành cảm ơn!          Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên) Phần Kính gửi: – Công an xã (phường, thị trấn)……Ghi thông tin Công an (phường, thị trấn) nơi gửi đơn tố cáo – Ông…….. – Trưởng công an xã……: Ghi rõ tên trưởng Công an xã, phường – Căn cứ Nghị định 167/2013/NĐ-CP….. – Căn cứ Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.) Tên tôi là: Ghi rõ họ tên người viết đơn tố cáo bằng chữ in hoa Phàn thông tin cá nhân của người làm đơn: Mục năm sinh, CMND, địa chỉ thường trú, số điện thoại liên hệ, ……khai báo trung thực, rõ ràng Hiện đang cư trú tại: Ghi địa chỉ nơi ở hiện tại (số nhà, tên đường, xã (phường),…. (Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau: Công ty: Tên Công ty bằng Tiếng Việt/ Tiếng Anh, tên viết tắt (nếu có) Địa chỉ trụ sở:  Giấy CNĐKDN số:…. Do Sở Kế hoạch và đầu tư…….. cấp ngày…/…https://luatduonggia.vn/mau-don-to-cao-danh-bac-to-chuc-danh-bac-trai-phap-luat/……. Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà…….. Sinh năm:…… Chức vụ: Ghi chức vụ đang đảm nhiệm tại thời điểm làm đơn Hiện đang cư trú tại: Ghi địa chỉ cư trú hiện tại. Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:…… (Trình bày về lý do bạn làm đơn) Thông tin về người bị tố cáo gồm: Họ tên, năm sinh, địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú,.. (Liệt kê những người có hành vi đánh bạc trái phép). Trường hợp bạn không nắm được tất cả những thông tin này, bạn chỉ cần trình bày những thông tin bạn biết. Lời cam kết và cảm ơn. Người soạn đơn ký và ghi rõ họ tên Ngày nay các hình thức đánh bạc, tổ chức đánh bạc ngày càng có tính chất nguy hiểm, cách thức tinh vi. Chính vì vậy để thuận tiện cho việc phát hiện, điều tra, và xử lý kịp thời, pháp luật nước ta có quy định rất cụ thể về hành vi đánh bac, tổ chức đánh bạc và chế tài xử phạt. Cụ thể: Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017 quy định về tội đánh bạc như sau:   1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Có tính chất chuyên nghiệp; b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên; c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; d) Tái phạm nguy hiểm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Quy định về tội tỏ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo quy định tại điều 322 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017: 1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Tổ chức, sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu, quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên mà số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên; b) Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần có giá trị  20.000.000 đồng trở lên; c) Tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc; phân công người canh gác, người phục vụ, sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc; d) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 321 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Có tính chất chuyên nghiệp; b) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên; c) Tái phạm nguy hiểm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. – Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đánh bạc trai phép được hướng dẫn chi tiết tại nghị định 167/2013/NĐ-CP nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình, cụ thể: Điều 26. Hành vi đánh bạc trái phép 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mua các số lô, số đề. 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi đánh bạc sau đây: a) Đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế hoặc các hình thức khác mà được, thua bằng tiền, hiện vật; b) Đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép; c) Cá cược bằng tiền hoặc dưới các hình thức khác trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt động khác; d) Bán bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề. 3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Nhận gửi tiền, cầm đồ, cho vay tại sòng bạc, nơi đánh bạc khác; b) Che giấu việc đánh bạc trái phép. 4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh bạc sau đây: a) Rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép; b) Dùng nhà, chỗ ở của mình hoặc phương tiện, địa điểm khác để chứa bạc; c) Đặt máy đánh bạc, trò chơi điện tử trái phép; d) Tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép. 5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh đề sau đây: a) Làm chủ lô, đề; b) Tổ chức sản xuất, phát hành bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề; c) Tổ chức mạng lưới bán số lô, số đề; d) Tổ chức cá cược trong hoạt động thi đấu thể dục thể thao, vui chơi giải trí hoặc dưới các hoạt động khác để đánh bạc, ăn tiền. 6. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tịch thu tiền do vi phạm hành chính mà có đối với hành vi quy định tại Khoản 1; Khoản 2; Điểm a Khoản 3; Điểm b, c, d Khoản 4 và Khoản 5 Điều này. 7. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 và Khoản 5 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

© Copyright 2023 | Nhà cái tặng tiền . All Rights Reserved | Email:[email protected]