Số Nhiều Người Đánh Hôm Nay 🎱 Xs Thong Ke Mb

 

Chơi theo vòng tròn, thẻ ra sau có cùng màu, hoặc nhân vật hoặc số với thẻ ra trước đó.
Được ra 1 hoặc nhiều thẻ cùng lúc, có cùng màu hoặc số hoặc nhân vật với Thẻ thường ra trước đó.
Mỗi lần 1 thẻ, có cùng màu hoặc số với thẻ ra trước đó.
Thẻ +3: Khi một bạn ra một thẻ +3
• Bạn tiếp theo ra thẻ -3 bất kì. Nếu không có thẻ -3, sẽ phải rút ngay 3 thẻ từ phần chung. Sau đó ra tiếp 1 thẻ bất kì để bắt đầu vòng chơi mới.
• Nếu có sẵn thẻ +3 bất kì, bạn tiếp theo cộng dồn lại và phải rút ra số thẻ -3 tương ứng.
• Nếu có sẵn thẻ siêu đặc biệt thì áp dụng quy tắc của thẻ siêu đặc biệt.
Thẻ -3: Khi một bạn ra một thẻ -3
• Bạn tiếp theo phải bỏ xuống 3 thẻ cùng màu với thẻ -3 đó. Nếu không có đủ thẻ, phải rút đến khi nào đủ, ra 1 thẻ bất kì để tiếp tục vòng chơi mới.
• Nếu có thẻ siêu đặc biệt thì áp dụng quy tắc của thẻ siêu đặc biệt.
• Nếu có sẵn thẻ +3 bất kì, không phải rút mà ra luôn 1 thẻ bất kì để tiếp tục vòng chơi mới.
• Nếu có sẵn thẻ -3 bất kì, sẽ cộng dồn số thẻ lại mà bạn tiếp theo phải đưa ra.
Ví dụ: Bạn tiếp theo đưa ra thẻ +3 tương ứng với số cộng dồn đó, hoặc đưa ra tiếp một thẻ -3 cho bạn tiếp theo nữa cộng dồn lại rồi tiếp tục chơi.
Được ra bất cứ khi nào, không theo nguyên tắc cùng màu hay nhân vật.
Được quyền dừng vòng chơi, ra 1 thẻ bất kì để tiếp tục vòng chơi mới.
Dừng vòng chơi. Làm cho bạn tiếp theo bị mất lượt. Bạn tiếp theo nữa tiếp tục chơi theo thẻ ra trước đó.
Bỏ qua lượt chơi, chuyển vòng cho bạn tiếp theo.
Đổi nhân vật đang chơi nếu trước đó là thẻ thường. Đổi màu đang chơi nếu trước đó là thẻ đặc biệt.

© Copyright 2023 | Nhà cái tặng tiền . All Rights Reserved | Email:[email protected]