Thống kê loto gan Ninh Thuận – Loto khan XSNT

 

Thời gian và điều kiện tham gia:

– Bắt đầu: 00h01 ngày 01/06/2023.

– Kết thúc: 23h59 ngày 10/06/2023.

Thời gian mở hoạt động hàng tháng sẽ là từ ngày 01 đến hết ngày 10 hàng tháng.

Tất cả anh hùng Phong Thần Việt đều có thể tham gia sự kiện Quay số rút thưởng…

Thể lệ và cách thức tham gia

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi khi nạp 1 Thông Bảo sẽ nhận được 1 điểm tích luỹ.

Không hạn chế số điểm tích luỹ nhận được.

Điểm tích luỹ tiêu phí chỉ có thể sử dụng trong thời gian diễn ra sự kiện, khi kết thúc toàn bộ số điểm không dùng hết sẽ không còn giá trị và ở Sự kiện Rút thưởng mùa tiếp theo sẽ được đặt về 0.

Nhấn vào nút Rút thưởng như hình ảnh bên dưới để tham gia hoạt động rút thưởng.

Giao diện Quay số Rút thưởng.

Nút truy cập hoạt động sẽ xuất hiện ở phía trên bên phải bản đồ nhỏ trong trò chơi. Các anh hùng cũng có thể tra xem tích điểm hiện tại tại góc trên bên phải của giao diện sự kiện.

Lưu ý: chỉ có thể sử dụng điểm tích lũy tiêu phí tại một máy chủ.

Phần thưởng

Danh sách phần thưởng hoạt động rút thưởng rất đa dạng, vì vậy bổn pháp xin nêu các phần thưởng chung có thể nhận từ hoạt động (tuỳ theo loại hình rút thưởng mà số lượng hoặc loại vật phẩm nhận được sẽ khác nhau)

Để xem phần thưởng chi tiết theo mỗi loại hình rút thưởng, các anh hùng hãy xem trực tiếp tại giao diện sự kiện trong trò chơi.

PHẦN THƯỞNG CHUNG

100 vạn bạc khoá

1 Tướng Quân Lệnh

Túi Bảo Hữu Thanh Lộ

200 vạn bạc khoá

400 vạn bạc khoá

Túi mảnh Sách chư hầu

Mảnh Hoàng Thủy Tinh

100 vạn bạc

200 vạn bạc

Lễ bao Ngọc Thanh

Hoàng Bảo Thạch

400 vạn bạc

5.000 vạn bạc

Túi Thanh Lộ (tiểu)

Khí Linh Tinh Tuý

8.000 vạn bạc

1 ức bạc

Túi Chân khí (tiểu)

10 Tướng Quân Lệnh

Mảnh Tử Thuỷ Tinh

Túi quà truyền tống Tứ Tiểu

Túi Sơn Thuỷ Chân Khí

Lễ bao Sách Chư Hầu

Tử Bảo Thạch

Vũ khí Truyền Thuyết cấp 75

Rút thưởng cần 3 điểm tích luỹ, mỗi lần rút có cơ hội nhận:

Lưu ý: Loại hình rút thưởng này là loại hình duy nhất có xác suất không trúng thưởng.

PHẦN THƯỞNG NGẪU NHIÊN

Vi Quang Quái Phù (Chưa mài)

Rương Vũ Khí Truyền Thuyết cấp 75

Vũ khí Truyền Thuyết cấp 75 (Đạo Sĩ)

Rương Vũ khí Truyền Thuyết cấp 75 mở ra sẽ nhận được vũ khí Truyền Thuyết cấp 75 theo hệ phái nhân vật.

Vũ khí Truyền Thuyết cấp 85

Rút thưởng cần 7 điểm tích luỹ, mỗi lần rút có cơ hội nhận:

PHẦN THƯỞNG NGẪU NHIÊN

Vi Quang Quái Phù (Chưa mài)

Rương Vũ Khí Truyền Thuyết cấp 85

Rương Vũ khí Truyền Thuyết cấp 85 mở ra sẽ nhận được vũ khí Truyền Thuyết cấp 85 theo hệ phái nhân vật.

Vũ khí Truyền Thuyết cấp 95

Rút thưởng cần 14 điểm tích luỹ, mỗi lần rút có cơ hội nhận:

PHẦN THƯỞNG NGẪU NHIÊN

Vi Quang Quái Phù (Chưa mài)

Rương Vũ Khí Truyền Thuyết cấp 95

Rương Vũ khí Truyền Thuyết cấp 95 mở ra sẽ nhận được vũ khí Truyền Thuyết cấp 95 theo hệ phái nhân vật.

Vũ khí Truyền Thuyết Tiên Ma cấp 25

Rút thưởng cần 20 điểm tích luỹ, mỗi lần rút có cơ hội nhận:

PHẦN THƯỞNG NGẪU NHIÊN

Lễ bao Ngọc Tâm

Vi Quang Quái Phù (Chưa mài)

Rương vũ khí Tiên Ma cấp 25 (Truyền Thuyết)

Rương Vũ khí Truyền Thuyết Tiên Ma cấp 25 mở ra sẽ nhận được Vũ khí Truyền Thuyết (Tiên Ma) cấp 25 theo hệ phái nhân vật.

Vũ khí Truyền Thuyết Tiên Ma cấp 55

Rút thưởng cần 30 điểm tích luỹ, mỗi lần rút có cơ hội nhận:

PHẦN THƯỞNG NGẪU NHIÊN

Vi Quang Quái Phù (Chưa mài)

Tinh Thái Quái Phù (Chưa mài)

Lễ bao Ngọc Tâm

Rương vũ khí Tiên Ma cấp 55 (Truyền Thuyết)

Rương Vũ khí Truyền Thuyết Tiên Ma cấp 55 mở ra sẽ nhận được Vũ khí Truyền Thuyết (Tiên Ma) cấp 55 theo hệ phái nhân vật.

Vũ khí Hiếm Thế

Rút thưởng cần 19 điểm tích luỹ, mỗi lần rút có cơ hội nhận:

PHẦN THƯỞNG NGẪU NHIÊN

Vi Quang Quái Phù (Chưa mài)

Tinh Thái Quái Phù (Chưa mài)

Lễ bao Ngọc Tâm

Lễ bao Vũ khí Hiếm Thế

Lưu ý: Mỗi nhân vật giới hạn chỉ được rút 1 lần phần thưởng Lễ bao Vũ khí Hiếm Thế.

Lễ bao Vũ khí Hiếm Thế mở ra sẽ nhận được Vũ khí Hoàng Kim cấp 120 theo hệ phái nhân vật.

Pháp bảo phiên bản giới hạn

Rút thưởng cần 12 điểm tích luỹ, mỗi lần rút có cơ hội nhận:

PHẦN THƯỞNG NGẪU NHIÊN

Dung Tinh Lộ

Vi Quang Quái Phù (Chưa mài)

Lễ bao Pháp Bảo (bản giới hạn)

Lễ bao Pháp Bảo (bản giới hạn) mở ra có thể chọn nhận 1 trong các loại pháp bảo sau:

Lễ bao Pháp Bảo Truyền Thuyết.
Lễ bao Pháp Bảo Thập Chu Niên.

LỄ BAO
PHẦN THƯỞNG (CHỌN 1)

Lễ bao Pháp Bảo Truyền Thuyết

Pháp bảo Kim Sơn (Bản giới hạn)
Pháp bảo Thất Trần Trai (Vật lý)
Pháp bảo Thất Trần Trai (Ma pháp)
Pháp bảo Tam Sinh Thạch

Lễ bao Pháp Bảo Thập Chu Niên

Pháp bảo Phong thần Thập Chu Niên (Vật lý giảm thương)
Pháp bảo Phong thần Thập Chu Niên (Pháp thuật giảm thương)

Phong Thần Thập Chu Niên (Vật lý giảm thương)

Thất Trần Trai (Vật lý)

Các loại pháp bảo đặc biệt có thể kết hợp để kích hoạt thành Pháp Bảo Chí Tôn (6 thuộc tính), hãy tìm Linh Bảo Đại Pháp Sư tại Ngọc Hư Cung để tìm hiểu.

Khi thăng cấp, sức mạnh pháp bảo sẽ tăng vượt bậc, kế thừa thuộc tính của cả 2 loại pháp bảo đem kích hoạt (dựa theo cấp độ thăng cấp mà thuộc tính sẽ tăng theo)

Hình ảnh Pháp bảo Chí Tôn (Chưa thăng cấp)

Sách kỹ năng Chuyển sinh

Rút thưởng cần 16 điểm tích luỹ, mỗi lần rút có cơ hội nhận:

PHẦN THƯỞNG NGẪU NHIÊN

Mảnh sách kỹ năng Chuyển sinh

Vi Quang Quái Phù (Chưa mài)

Lễ bao sách kỹ năng Chuyển sinh

Lễ bao sách kỹ năng Chuyển sinh mở ra sẽ được chọn 1 trong 2 kỹ năng chuyển sinh cấp 60 hoặc 120 theo hệ phái nhân vật.

Kỹ năng chuyển sinh cấp 60 (Đạo Sĩ)

Pháp bảo Kim Sơn Tiên Ma

Rút thưởng cần 16 điểm tích luỹ, mỗi lần rút có cơ hội nhận:

PHẦN THƯỞNG NGẪU NHIÊN

Vi Quang Quái Phù (Chưa mài)

Lễ bao Pháp bảo Kim Sơn (Tiên Ma)

Lễ bao Pháp bảo Kim Sơn (Tiên Ma) mở ra có thể chọn nhận 1 trong các loại pháp bảo sau:

Pháp bảo Kim Sơn (Thần – Vật lý)
Pháp bảo Kim Sơn (Ma – Vật lý)
Pháp bảo Kim Sơn (Thần – Ma pháp)
Pháp bảo Kim Sơn (Ma- Ma pháp)

Hồn chú cấp 5

Rút thưởng lần đầu cần 14 điểm tích luỹ.
Nếu rút được Lễ bao Hồn Chú cấp 5 (khoá) thì lần kế tiếp sẽ cần 28 điểm tích luỹ, nếu rút trúng sẽ nhận được Lễ bao Hồn Chú cấp 5 (Không khoá).

PHẦN THƯỞNG NGẪU NHIÊN

Vi Quang Quái Phù (Chưa mài)

Tinh Thái Quái Phù (Chưa mài)

Lễ bao Ngọc Tâm

Lễ bao Hồn Chú cấp 5

Trăn Phẩm Thạch

Rút thưởng lần đầu cần 14 điểm tích luỹ.
Nếu rút được Trăn Phẩm Thạch (khoá) thì lần kế tiếp sẽ cần 21 điểm, nếu rút trúng sẽ nhận Trăn Phẩm Thạch (không khoá).

PHẦN THƯỞNG NGẪU NHIÊN

Vi Quang Quái Phù (Chưa mài)

Tinh Thái Quái Phù (Chưa mài)

Lễ bao Ngọc Tâm

Trăn Phẩm Thạch

Thượng Cổ Hồn Phách

Rút thưởng cần 20 điểm tích luỹ, mỗi lần rút có cơ hội nhận:

PHẦN THƯỞNG NGẪU NHIÊN

Vi Quang Quái Phù (Chưa mài)

Tinh Thái Quái Phù (Chưa mài)

Lễ bao Ngọc Tâm

Thượng Cổ Hồn Phách

Thể lệ và cách thức tham gia

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi khi nạp 1 Thông Bảo sẽ nhận được 1 điểm tích luỹ.
Không hạn chế số điểm tích luỹ nhận được.
Điểm tích luỹ tiêu phí chỉ có thể sử dụng trong thời gian diễn ra sự kiện, khi kết thúc toàn bộ số điểm không dùng hết sẽ không còn giá trị và ở Sự kiện Rút thưởng mùa tiếp theo sẽ được đặt về 0.

Giao diện nhận/đổi thưởng (Tuỳ theo máy chủ sẽ hiển thị khác)

Lưu ý: chỉ có thể sử dụng điểm tích lũy tiêu phí tại một máy chủ.

Chọn phần thưởng anh hùng muốn nhận và nhấn nút “Nhận” để nhận phần thưởng:

Lễ bao Hoàn Trả Siêu Trị

Chỉ cần đủ điểm tích luỹ yêu cầu, các anh hùng có thể nhận miễn phí phần thưởng trong danh sách. (Không khấu trừ điểm tích luỹ khi nhận thưởng)

PHẦN THƯỞNG
PHẦN THƯỞNG MÁY CHỦ CŨ
PHẦN THƯỞNG MÁY CHỦ MỚI

Quà Sơ Nhập Phong Thần

Cần 1 điểm tích luỹ
1 Thiên Hương Tục Mệnh
1 Luyện Hồn Phù

Cần 1 điểm tích luỹ
1 Thiên Hương Tục Mệnh
5 Phù nhiệm vụ Chủ đề ngày.
1 Quà máy chủ mới.

Túi quà Danh Vọng

Cần 100 điểm tích luỹ
2 Linh bảo.
Rất nhiều điểm kinh nghiệm.

Cần 58 điểm tích luỹ
1 Linh bảo.
Rất nhiều điểm kinh nghiệm.

Túi quà Thanh Danh Thước Khởi

Cần 300 điểm tích luỹ
1 Thẻ Kim Dật
1 Tiêu Dao Thần Tiên Tán
2 Tướng Quân Lệnh
2 Mảnh Truyền Thừa Thạch
1 Trầm Điện
1 Tinh Thạch Trung Cấp
Thẻ đặc quyền mua Luyện Hồn Phù.

Cần 108 điểm tích luỹ
Thiên Quái.
Túi Lương Ngọc.

Túi quà Vang Danh Thiên Hạ

Cần 588 điểm tích luỹ
Chọn nhận 2 Mảnh sách Chư Hầu hoặc 2 Sách Chư Hầu (tàn trang).
1 Tử Thuỷ Tinh
1 Túi Quà Thiên Linh Thạch
5 Khí Linh Tinh Tuý
1 Luyện Hoá Phù (cao)

Cần 288 điểm tích luỹ
2 Mảnh sách Chư Hầu.
3 Túi Lương Ngọc.
Thẻ trải nghiệm 7 ngày Đặc Quyền Bạch Hổ.

Lễ bao Uy Chấn Bát Phương

Cần 1.288 điểm tích luỹ
10 Chí Tôn Chi Hồn
10 Chí Tôn Chi Linh
10 Mảnh Truyền Thừa Thạch
2 Lễ bao Danh Ngọc.

Cần 588 điểm tích luỹ
Túi quà Danh Ngọc.
Thiên Quái.
2 giờ trạng thái Thái Tuế Tinh Quân.

Phong Thần Lễ Bao (Trân)

Cần 3.288 điểm tích luỹ
25 Mảnh Vũ Khí Hiếm
1 Truyền Thừa Thạch (không khoá)

Cần 1.288 điểm tích luỹ
5 Phù nhiệm vụ Chủ đề ngày.
2 giờ trạng thái Tử Vi Tinh Quân.
Lễ bao đồ phổ Phá quân (Tự chọn)

Lưu ý: Mỗi Lễ bao chỉ có thể nhận 1 lần trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Cần có đủ điểm tích luỹ mới có thể nhận thưởng, vì vậy các anh hùng nên nhận hết phần thưởng trước khi tham gia quay số.

Phần thưởng Quà máy chủ mới

Bên trong chứa rất nhiều phần thưởng, cấp độ càng cao, thưởng càng nhiều!

CẤP ĐỘ
PHẦN THƯỞNG

10

Danh hiệu Vinh Diệu Tái Chiến

20

Trang bị lục cấp 20

30

2 Phù nhiệm vụ Chủ đề ngày

40

5 Kinh Nghiệm Đơn Siêu cấp

50

2h trạng thái Chủ đề ngày vui vẻ

60

Túi vũ khí Hoàng Kim cấp 60

70

1 Trang bị lục cấp 80

80

2 Mảnh sách Chư Hầu

90

24h trạng thái Chủ đề ngày vui vẻ

100

2 Ngọc Thanh Thần Tiên Tán

110

Túi quà Danh Ngọc

120

2 Vi Quang Quái Phù (Chưa mài)

Điểm tích luỹ đổi thưởng

Các anh hùng cũng có thể dùng điểm tích luỹ để đổi lấy phần thưởng Thiệp Như Ý, dùng mua các bảo vật tại Như Ý Các hoặc đổi lấy Túi Như Ý (mở ra nhận được Linh Bảo) tại NPC Thôi Quảng Viên các thành thị.

SỐ ĐIỂM ĐỔI
NHẬN

15

2 Thiệp Như Ý

140

20 Thiệp Như Ý

Không giới hạn số lần quy đổi.

Thể lệ và cách tham gia

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các anh hùng có thể rút quà phù thạch với giá ưu đãi 1000%.

Giao diện hoạt động rút Phù Thạch

RÚT 1 LẦN
RÚT 10 LẦN

– Giá: 7 Thông Bảo.

– Nhận ngẫu nhiên 1 Phù Thạch cấp 1.

– Giá: 65 Thông Bảo.

– Nhận ngẫu nhiên 10 Phù Thạch Lv.1.

– Chắc chắn nhận 1 phù thạch Hồn chú Lv.1.

– Chắc chắn nhận 2 phù thạch kỹ năng Cao cấp Lv.1

Số lần rút tối đa:

Máy chủ Thiên Vương Cung: 200 lần

Nhanh chân rút thưởng, ưu đãi có thời hạn!

Phù thạch dùng để khảm lên bảng kỹ năng F5, giúp gia tăng sức mạnh kỹ năng (Thay đổi thuộc tính lỹ năng, loại hình tấn công, phạm vi tấn công, hiệu ứng kỹ năng)

Thể lệ và cách tham gia

Các anh hùng có thể tham gia hoạt động mua Lễ bao ưu đãi trực tiếp thông qua giao diện sự kiện ở nút gần góc nhỏ bản đồ bên phải.

Giao diện hoạt động Lễ bao ưu đãi

Lưu ý: Nhằm duy trì sự cân bằng của trò chơi, tại Máy chủ mới có thể có các giới hạn, không thể mua 1 số loại Lễ bao.

Phần thưởng

LOẠI LỄ BAO
PHẦN THƯỞNG

Lễ bao Như Ý
(19 Thông Bảo)

Tích luỹ trong 6 ngày có thể nhận:

10 Tướng Quân Lệnh.
6 cụm Đồng Thau.
6 Túi Lục Đạo, Tứ Tượng.
2 Thiệp Như Ý.
Nhiều phần thưởng bất ngờ khác.

Mỗi ngày chỉ có thể mở 1 lần, sau khi mở xong Lễ bao sẽ biến mất.

Lễ bao Đại Cát
(39 Thông Bảo)

Tích luỹ trong 11 ngày có thể nhận:

24 Tướng Quân Lệnh.
11 cụm Đồng Thau.
11 Túi Lục Đạo, Tứ Tượng.
5 Thiệp Như Ý.
Nhiều phần thưởng bất ngờ khác.

Mỗi ngày chỉ có thể mở 1 lần, sau khi mở xong Lễ bao sẽ biến mất.

Lễ bao Hưng Vượng
(59 Thông Bảo)

Tích luỹ trong 11 ngày có thể nhận:

36 Tướng Quân Lệnh.
11 cụm Đồng Thau.
11 Túi Lục Đạo, Tứ Tượng.
5 Thiệp Như Ý.
Nhiều phần thưởng bất ngờ khác.

Mỗi ngày chỉ có thể mở 1 lần, sau khi mở xong Lễ bao sẽ biến mất.

Lễ bao Luyện Hoá
(Miễn phí)

Mở tối đa 1.000 lần.
Mỗi lần cần tiêu hao 6 Thông Bảo.
Sau khi mở có thể nhận 3-6 Khí Linh Tinh Tuý.
Có cơ hội nhận thêm 2 Luyện Hoá Hứa Khả, lần 25/50/75,… có thể nhận thêm Luyện Hoá Phù (Cao)

Khí Linh Tinh Tuý, Luyện Hoá Hứa Khả và Luyện Hoá Phù là các bảo vật dùng để luyện hoá trang bị, nâng cao thuộc tính trang bị (F4 giao diện trang bị, mục Khí Linh để tìm hiểu thêm).

Thân Công Báo tại Diêu Trì biết cách luyện hoá trang bị, hãy tìm đi ông ta thử để tra xem!

Thể lệ và cách tham gia

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi khi tiêu phí 1 Thông Bảo anh hùng sẽ nhận được 1 điểm Tài Phú. Tích luỹ điểm tài phú đến mốc nhất định có thể nhận được phần thưởng Phú Hào.

Giao diện hoạt động rút Phù Thạch

Lưu ý: chỉ có thể sử dụng điểm tích lũy tiêu phí tại một máy chủ.

Phần thưởng

ĐIỂM TÀI PHÚ
PHẦN THƯỞNG

888

Huyền Thái Ngọc Tuỷ

1588

Túi quà Đồ phổ Phá Quân

4888

Túi Ngọc Tâm, Long Hồn Ngọc Bội

6888

Túi Trấn Hồn Tinh Phách Chu Tước

Linh thú biến thân phù-Chu Tước

Mỗi phần thưởng chỉ có thể nhận 1 lần trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Huyền Thái Ngọc Tuỷ dùng để nâng cấp Ngọc Bội lên thành Huyền Thái (có thể đục lỗ), Lôi Chấn Tử tại Diêu Trì biết công dụng của nó.

Túi Ngọc Tâm, Long Hồn Ngọc Bội mở ra có thể tuỳ chọn 1 loại Ngọc Tâm hoặc Long Hồn Ngọc Bội phẩm 4.

Túi Trấn Hồn Tinh Phách Chu Tước mở ra sẽ nhận được 1 Trấn Hồn Tinh Phách và 1 Linh Sủng Chu Tước biến thân phù.

——————————————————————————————————–

Phong Thần Việt – Tìm Lại Ký Ức Xưa – Phiên Bản Game Mới Nhất Hiện Nay

© Copyright 2023 | Nhà cái tặng tiền . All Rights Reserved | Email:[email protected]