truc tiep mu liv

 

STT
Danh mục giấc mơ
Bộ số tương ứng

2
Diều hâu
68-67

4
Con ó
76-25-65

6
Chim én
01-40-61

8
Chuồn chuồn
26-65

10
Cánh chim
01-65

12
Cò xanh
02-73

14
Cò trắng
84-00

16
Con công
98-67

18
Chim sẻ đậu
76

20
Vạc
73

22
Chim hòa bình
23

24
Đôi chim câu
02-22

26
Đôi vẹt
83-87

28
Chim đậu
87

30
Chim cánh cụt
24-78

32
Chim bay
67

34
Chim khách
60-10

36
Con quạ
20-10

38
Chim sáo
94

40
Vẹt
12-56

42
Chim cò
13-53-93

44
Mơ thấy bướm
29-59-79

46
Con hạc
17-57-97

48
Cá trạch
85

50
Con ốc
02-42-82

© Copyright 2023 | Nhà cái tặng tiền . All Rights Reserved | Email:[email protected]